رجب از نیمه گذشت...

با کلی بدی و خوبی که با اختیار رقم زدیم... از گناهان تا باقی مسائل

از کارهای دیپلماسکی تا بلوکه شدن دومیلیاردی توسط امریکا

کوروش پرستها چرا فقط به احمدی نژاد فحش میدید... کی از خواب غفلت برمیخیزید... روحانی کشور رو به گند کشید بوی تعفنش داره خفه مون میکنه... چرا عین کبک تو این گرما سرتون .....

منبع : جنگ نرم و فناوریاین الرجبیون....
برچسب ها :